Поговорки от Африка

Жената е като одеялото, ако се покриеш с него - задушава те, ако го захвърлиш встрани - става ти студено | Мъдростта на Африка
Жената е като одеялото, ако се покриеш с него - задушава те, ако го захвърлиш встрани - става ти студено | Мъдростта на Африка