празник на българския библиотекар

Библиотекарите са стражи на миналото и слуги на бъдещето
Библиотекарите са стражи на миналото и слуги на бъдещето