празник на Лазар

Лазар - медоносна капка от божията премъдрост! ~ Климент ОХРИДСКИ
Лазар - медоносна капка от божията премъдрост! ~ Климент ОХРИДСКИ