Президентски медал на свободата

Нищо няма да излекуваш без болка ~ Тони МОРИСЪН
Нищо няма да излекуваш без болка ~ Тони МОРИСЪН