Приказка за годишните времена

И полетяла Есента над градини, полета и лозя с вълшебния си шал...
И полетяла Есента над градини, полета и лозя с вълшебния си шал...