Притча за магарето и кладенеца

Притча за интелигентното магаре и кладенеца
Притча за интелигентното магаре и кладенеца