Притча за мухата и пчелата

Никой от нас не е по-добър или по-лош. Просто един е роден за едно, а друг - за друго
Никой от нас не е по-добър или по-лош. Просто един е роден за едно, а друг - за друго