притча за огледалото

Ако няма никакви препятствия вътре във Вас, то не може да има и никакви препятствия извън Вас
Ако няма никакви препятствия вътре във Вас, то не може да има и никакви препятствия извън Вас