Притча за пчелата и планините Арарат и Синай

♥ Бъдете скромни като пчелата, за да получите Божието благословение
♥ Бъдете скромни като пчелата, за да получите Божието благословение