Притча за просяка

♥ Просяк е всеки, който не е намерил истинското богатство вътре в себе си
♥ Просяк е всеки, който не е намерил истинското богатство вътре в себе си