притча за желанията

Чашата на желанията, която няма напълване
Чашата на желанията, която няма напълване