Притчата за вчера днес и утре

Тя е като живота, притежавана от всички хора… И като вечността, обгръща всички хора
Тя е като живота, притежавана от всички хора… И като вечността, обгръща всички хора