промяна на света

В бъдещия строй силните народи ще бъдат слуги на слабите народи ♥ Петър ДЪНОВ
В бъдещия строй силните народи ще бъдат слуги на слабите народи ♥ Петър ДЪНОВ