Прошката - най-великият лечител

Ще обичам всеки човек, когото срещна ~ Силата на прошката
Ще обичам всеки човек, когото срещна ~ Силата на прошката