Просвещение

Не съм принуден и да мисля, след като мога само да плащам ~ Имануел КАНТ
Не съм принуден и да мисля, след като мога само да плащам ~ Имануел КАНТ