Протестантската етика и духът на капитализма

Под разногласията за средствата се крият разногласия за целите ~ Макс ВЕБЕР
Под разногласията за средствата се крият разногласия за целите ~ Макс ВЕБЕР