Прозрения за любовта и духовното израстване

Не е възможно истински да разбереш другия, без да направиш място за него в себе си ♥ Морган Скот ПЕК
Не е възможно истински да разбереш другия, без да направиш място за него в себе си ♥ Морган Скот ПЕК