психология и християнство

Християнството е донесло на света три неща - вярата, надеждата и любовта. Господ изисква от нас да се преобразим ~ Владета ЙЕРОТИЧ
Християнството е донесло на света три неща - вярата, надеждата и любовта. Господ изисква от нас да се преобразим ~ Владета ЙЕРОТИЧ