психология на човешките възможности

Голям брой хора не са изпитвали истинско чувство, защото през цялото време са заети със своите въображаеми емоции ~ УСПЕНСКИ
Голям брой хора не са изпитвали истинско чувство, защото през цялото време са заети със своите въображаеми емоции ~ УСПЕНСКИ