Пупаво време

Някои наши политици в своите публични изявления много напомнят пупането на папуняка ♥ РАДИЧКОВ
Някои наши политици в своите публични изявления много напомнят пупането на папуняка ♥ РАДИЧКОВ