Пьотър Мамонов за живота

Всяка нощ е нужно да си задавате простичкия въпрос - преживях днешния ден, сторих ли някому добро? ~ Пьотър МАМОНОВ
Всяка нощ е нужно да си задавате простичкия въпрос - преживях днешния ден, сторих ли някому добро? ~ Пьотър МАМОНОВ