РАДИЧКОВ за Григор ВАЧКОВ

Беше се научил, ако види красиво дърво, да ръкопляска, както се ръкопляска в театър ♥ РАДИЧКОВ за Григор ВАЧКОВ
Беше се научил, ако види красиво дърво, да ръкопляска, както се ръкопляска в театър ♥ РАДИЧКОВ за Григор ВАЧКОВ