Райският проект

Религията е за тези, които се боят от ада, духовността за тези, които вече са били там ~ Джеймс ХОЛИС
Религията е за тези, които се боят от ада, духовността за тези, които вече са били там ~ Джеймс ХОЛИС