Разбулената Изида

Нищо незаслужено не може да застави човека да страда ~ Елена БЛАВАТСКА
Нищо незаслужено не може да застави човека да страда ~ Елена БЛАВАТСКА