разделени родители

Отхвърляйки бащата…
Отхвърляйки бащата…