Разговори с Бог

Най-висшият избор е този, който предизвиква най-голямото добро за теб | Разговори с Бога
Най-висшият избор е този, който предизвиква най-голямото добро за теб | Разговори с Бога