Разкаянието на един баща

Синко, навикът да търся недостатъци, да упреквам - това бе моята награда за теб като дете ♥ Разкаянието на един баща
Синко, навикът да търся недостатъци, да упреквам - това бе моята награда за теб като дете ♥ Разкаянието на един баща