разликата между умната от мъдрата жена

Каква е разликата между умната и мъдрата жена?
Каква е разликата между умната и мъдрата жена?