Разменени роли - притча Беинса Дуно

Ако не можете да слезете от високото си положение и поне един ден да слугувате, нищо не можете да постигнете
Ако не можете да слезете от високото си положение и поне един ден да слугувате, нищо не можете да постигнете