Разни хора разни идеали

Прави каквото правят хората: свий си опашката, па си налягай парцалите ♥ Алеко КОНСТАНТИНОВ
Прави каквото правят хората: свий си опашката, па си налягай парцалите ♥ Алеко КОНСТАНТИНОВ