Разпята събота

Мълчим, разпнати върху кръста на хоризонталните надежди и отвесното съмнение ♥ Стефан ЦАНЕВ
Мълчим, разпнати върху кръста на хоризонталните надежди и отвесното съмнение ♥ Стефан ЦАНЕВ