Разсъдък

Разсъждението е стълба. По тази стълба човек може да се издигне. От тази стълба може и да падне
Разсъждението е стълба. По тази стълба човек може да се издигне. От тази стълба може и да падне