Ричард БРАНСЪН

Ако вярвате, че вървите по собствен път и това ви доставя радост, значи сте поели в правилната посока
Ако вярвате, че вървите по собствен път и това ви доставя радост, значи сте поели в правилната посока