Рилски беседи

В български език най-силна и съдържателна е думата „благост“ ♥ Петър ДЪНОВ
В български език най-силна и съдържателна е думата „благост“ ♥ Петър ДЪНОВ