За да не се раздирате вътре в себе си, нужно е да говорите ~ Татяна ЧЕРНИГОВСКАЯ