Романът на моя живот

Не мога да се сърдя на живота си ~ Стефан ДАНАИЛОВ
Не мога да се сърдя на живота си ~ Стефан ДАНАИЛОВ