Рудолф Ойкен

Християнството е религия на спасението, а не религия на закона ~ Рудолф ОЙКЕН
Християнството е религия на спасението, а не религия на закона ~ Рудолф ОЙКЕН