Съчинения том 1 Разкази 1901-1906

„Не бий булката си - бога биеш.“ - „Защо да я не бия? Жена ми е. Моя жена“ ~ Елин ПЕЛИН
„Не бий булката си - бога биеш.“ - „Защо да я не бия? Жена ми е. Моя жена“ ~ Елин ПЕЛИН