Салман Кан

Ключовата задача на образованието е да научи децата как да учат ♥ Салман КАН
Ключовата задача на образованието е да научи децата как да учат ♥ Салман КАН