самолюбие

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ?
КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ?