Саморасляците на Радой Ралин

Търпението е незабележима форма на гниенето ~ Радой РАЛИН
Търпението е незабележима форма на гниенето ~ Радой РАЛИН