седемгодишните цикли в човешкия живот

За седемгодишните неизбежни цикли и кризите в човешкия живот ~ Бернар ВЕРБЕР
За седемгодишните неизбежни цикли и кризите в човешкия живот ~ Бернар ВЕРБЕР