Шарл Морис дьо Талейран

Най-добрият начин да свалиш правителството, е като влезеш в него | Шарл Морис дьо ТАЛЕЙРАН
Най-добрият начин да свалиш правителството, е като влезеш в него | Шарл Морис дьо ТАЛЕЙРАН