Силвия Павлова

Стихиен колорит в картините на Силвия Павлова
Стихиен колорит в картините на Силвия Павлова