Симон Соловейчик

Свободният човек е винаги красив. Да възпитаваш духовно красиви, горди хора - нима това не е мечтата на всеки учител?
Свободният човек е винаги красив. Да възпитаваш духовно красиви, горди хора - нима това не е мечтата на всеки учител?