Символите в природата

Бисерът се дължи на страданията на мидата. Страданията раждат добродетелта ♥ Символите в природата
Бисерът се дължи на страданията на мидата. Страданията раждат добродетелта ♥ Символите в природата