система

Преди да бъдете ученици, вие сте били учени, изследователи, експериментатори, поети ~ До моите скъпи ученици
Преди да бъдете ученици, вие сте били учени, изследователи, експериментатори, поети ~ До моите скъпи ученици