Скандинавците

Жените са колкото гневни, толкова и милостиви, и тъкмо затова са жени ♥ Йордан РАДИЧКОВ
Жените са колкото гневни, толкова и милостиви, и тъкмо затова са жени ♥ Йордан РАДИЧКОВ