скърби

Когото Господ обича, нему изпраща скърби за изпитване на вярата и на предаността към Него ╫ Игумен Никон Воробьов
Когото Господ обича, нему изпраща скърби за изпитване на вярата и на предаността към Него ╫ Игумен Никон Воробьов