Слава Севрюкова За Блудния син

Не притежаваш ли нищо, от нищо няма да си притежаван ~ Слава СЕВРЮКОВА
Не притежаваш ли нищо, от нищо няма да си притежаван ~ Слава СЕВРЮКОВА